ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ කොහේදැයි ඔබ දන්නවාද?

ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ කොහේදැයි ඔබ දන්නවාද? පර්යේෂණ අනාවරණය.

අධ්‍යයනයකින් හෙළි වූයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් බහුතරයක් වැඩියෙන්ම නින්දෙහි ගත කරන බවයි.

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම සමීක්ෂණය සිදු කරන ලදී. පැය 24 ක් තුළ පුද්ගලයෙකු පැය 8 යි විනාඩි 6 ක් නිදා ගන්නා බවට වාර්තා වේ.

අවුරුදු 60 ට වැඩි පුද්ගලයින් දිනකට පැය 8 යි විනාඩි 18 ක් නිදා ගනී.වයස අවුරුදු 20 ත් 54 ත් අතර පුද්ගලයින් සෑම දිනකම පැය 7 යි විනාඩි 30 ක් නිදා ගනී. එමෙන්ම, රක්ෂා කරන ජනතාව දිනපතා පැය 7 යි විනාඩි 6 ක් නින්ද වෙනුවෙන් වැය කරයි.

මේ අතර,සන්නිවේදන හා විනෝද සංචාරක කටයුතුවල විශාල වශයෙන් පිරිමින් නිරත වේ.අනුපාතයක් ලෙස කාන්තාවන් සියයට 88.4 ක් සහ පිරිමින් 90.6 කි.

කෙසේ නමුත්, සෞඛ්‍යය සම්පන්න ජීවිතයක් සඳහා දිනකට පැය 6 සිට 8 දක්වා නින්දක් අවශ්‍ය බව සඳහන් වේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *