සමගි ජන බලවේගය

“සමගි ජන බලවේගය එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ මතය පිළිගන්නවා” – තිස්ස අත්තනායක

රජය විසින් යෝජනා කරන ලද 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපෑමක් එල්ල කිරීමේ අවධානමක් ඇති බව...

“එක රටක් එක නීතියක්” යන සංකල්පය මත රට ගෙනියන්න බෑ – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

"විධායක ජනාධිපති බලතල නැති කරන්න එදා විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉදගෙන අත්දෙකම ඉස්සූ අය දැන් 19වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ලහිලහියේ අහෝසි කිරීමට හේතු...