සංචාරකයන්

මාලදිවයි‌නේ සංචාරක කර්මාන්තය යළි නගා සිටුවීමට පියවර: සංචාරකයන්ට ගුවන්තොටේදීම කොවිඩ් එන්නත

මාලදිවයි‌නේ සංචාරයට සදහා එන විදෙස් සංචාරකයන් හට ගුවන්තොටුපොළේදීම කොරෝන එන්නත ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත. මාලදිවයිනේ සංචාරක අමාත්‍ය අබ්දුල්ලා මව්සූන්...

ලංකාව ඉන්දියාවට දොර අරී: ඒත් ඉන්දියාව ලංකාවට දොර වහයි

සංචාරක බුබුලු ක්‍රමය යටතේ ඉන්දීය සංචාරකයන්ට ලංකාව විවෘත කිරීමට බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත. ඒ අනුව ඉදිරියේදී ඉන්දීය සංචාරකයන්ට නිරෝධායන නොවී...