සංචාරකයන්

ශ්‍රී ලංකාව වනජිවි සෆාරි අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට හැකි හොඳම රටක් – ෆෝබ්ස් සඟරාව

අප්‍රිකාවෙන් පිටත වනජිවි සෆාරි අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට හැකි හොඳම රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කිරීමට ලෝකප්‍රකට ෆෝබ්ස් සඟරාව කටයුතු කර...

සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා භාෂා 7 කින් ක්‍රියා කළ හැකි ජංගම දුරකතන යෙදුමක්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා එළඹෙන පළමු වැනිදා සිට ජංගම දුරකතන යෙදුමක්(මෘදුකාංගයක්) දියත් කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු...

පෙබරවාරියේ ලෝකයේ සංචාරයට සුදුසුම සහ ලාභදායීම සංචාරක ගමනාන්ත රට ශ්‍රී ලංකාව – “අයි නිව්ස්” වෙබ් අඩවිය

පෙබරවාරි මාසයේ නිවාඩුවක් ගත කිරීම සඳහා ලෝකයේ සංචාරය කිරීමට සුදුසුම සහ ලාභදායීම සංචාරක ගමනාන්ත රට ශ්‍රී ලංකාව බව එක්සත් රාජධානියේ...

You may have missed