සංචාරකයන්

‘පරෙවි දූපත’ තාවකාලිකව වැසේ

ඊසාන මෝසම් වර්ෂාව ආරම්භවිමත් සමග මුහුදේ වාරකන් සමය එලඹිම නිසා ත්‍රිකුණාමලය නිලාවේලි පරෙවි දූපත ජාතික උද්‍යානය තාවකාලිකව වසාදැමු බව වනජීවි...

චෙක් ජනරජයේ සිට කටුනායක වෙත ශීත ඍතු ගුවන් ගමන් ආරම්භ වේ

2023 වසරේ ලෝකයේ ශීත ඍතුව ආරම්භ වීමත් සමගම චෙක් ජනරජයේ සිට එරට සංචාරකයන් 252 දෙනෙකු රැගෙන විශේෂ ගුවන් යානයක් (Charter...

මෙම වසරේ ජනවාරි සිට මේ දක්වා පැමිණි විදේශීය සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව මිලියනයක්

ශ්‍රී ලංකාවට මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට (26) දක්වා පැමිණි විදේශීය සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව මිලියනයක් (10 ලක්ෂය) සටහන් කරමින් රුසියානු ජාතිකයෙකු...