විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

තෙල් සංස්ථාවට රාජ්‍ය ආයතන පැහැර හැර මුදල රු. කෝටි 14040ක් – විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

රාජ්‍ය ආයතන රැසක් ඉන්ධන වෙනුවෙන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් කෝටි දාහතර දහස් හතළිහක මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැර ඇතැයි විදුලි බල...

ජනතාවට නැති ඉන්ධන, පොලිස් ඉන්ධන පිරවුම්හලෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට

පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වෙන කාල සීමාවන් තුළදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාහන සඳහා නාරාහේන්පිට පිහිටි පොලිස් ප්‍රවාහන කොට්ඨාසයට අයත් ඉන්ධන පිරවුම්හලෙන් ඉන්ධන ලබා දීමට...

පෙබරවාරි විදුලි බිලේ අගයම මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවලටත් (සම්පූර්ණ විස්තර)

විදුලි බිලට සහනයක් ලබා දීමට ඊයේ රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පෙබරවාරි මාසයේදී තමන්ට ලැබුණු විදුලි බිලේ...