විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

ජනවාරි මස සිට මුද්‍රිත විදුලි බිල්පත වෙනුවට කෙටි පණිවිඩයක්(SMS)

එළඹෙන වසරේ ජනවාරි මස සිට මුද්‍රිත විදුලි බිල්පත වෙනුවට දුරකථන කෙටි පණිවිඩයක් මගින් (එස්.එම්.එස්.) විදුලි බිල දැනුම්දීමට කටයුතු කරන බව...

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පාඩු ලැබීමට හේතු 8ක්

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පාඩු ලැබීමට හේතු 8ක් සඳහන් කරමින් විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර ට්විව්ටර් පණිවිඩයක්...

තෙල් සංස්ථාවට රාජ්‍ය ආයතන පැහැර හැර මුදල රු. කෝටි 14040ක් – විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

රාජ්‍ය ආයතන රැසක් ඉන්ධන වෙනුවෙන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් කෝටි දාහතර දහස් හතළිහක මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැර ඇතැයි විදුලි බල...

You may have missed