විජයදාස රාජපක්ෂ

වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත ආණ්ඩුව හොර රහසේම සම්මත කරගන්න හදලා

කොළඹ වරාය නගරය වෙනත් රටක් ලෙස පිළිගැනීමට අවශ්‍ය කරුණු හතරම එම පනත් කෙටුම්පතෙහි අඩංගු බව ආණ්ඩු පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස...

කොළඹ වරාය නගරය පනතට එරෙහිව මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමි සහ විජයදාස රාජපක්ෂ

ආණ්ඩුව විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති වරාය නගර ආර්ථික කොමිසම් පනත් කෙටුම්පත සම්මත වුවහොත් වරාය නගරය ශ්‍රී ලංකාවේ පාලනයෙන් ගිලිහී...

නැගෙනහිර පර්යන්තය ගෙන කතාබහ තව දුර යයි

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය අදානි සමූහ ව්‍යාපාරය සමග එක්ව සංවර්ධනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය එකඟතාව පළකර ඇතැයි, ඉන්දියාවේ අදානි සමූහය...