ලියාපදිංචිය

සියලුම දන්සල් ලියාපදිංචියට පියවර

වෙසක් පොහොයට සමගාමීව සංවිධාන කරන දන්සල් සඳහා අව්‍යශය සෞඛ්‍යමය උපදෙස් ලබා දීමට සූදානම් බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පවසයි. ලඟම...

ලියාපදිංචි නොවන ආගමික මධ්‍යස්ථාන වැටලීමට පියවර

ලියාපදිංචි නොවන ආගමික මධ්‍යස්ථාන හරහා ජනතාව අන්‍යාගම්කරණයට ලක් කිරීම වළක්වාලීම සඳහා එම මධ්‍යස්ථාන වැටලීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා පොලිස්පතිවරයාට ලිපියක්...

2023 දී රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල(NGO) සමාජ ආර්ථික දායකත්වය බිලියන 32ක් දක්වා ඉහළට

පසුගිය වසර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වැඩිම ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි වී තිබෙන වසර බවත්, එසේම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වාර්තාකරණය කර තිබූ වැඩිම...