මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

නීතීයට පටහැනි විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමට එරෙහිව මහජන උපයෝගිතා කොමිමේ සභාපතිගෙන් පෙත්සමක්

අත්තනෝමතික මෙන්ම නීතීයට පටහැනි අන්දමට විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමට ගත් තීරණය බලරහිත කරන්නැයි ඉල්ලා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක...

නීති විරෝධීව ඉහළ දැමූ විදුලි ගාස්තුවට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නවා – ජනක රත්නායක

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සෙසු සාමාජිකයන් වැරදි ආකාරයට රැස්වී, තම අනුදැනුමක් නොමැතිව සහ නිසි ගණනය කිරීමකින් තොරව නීති විරෝධීව ඉහළ දැමූ...