මංගල සමරවීර

“චීන දූත පිරිස ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ විරෝධතා නොපැවත්වුයේ ඇයි?”- මංගල ප්‍රශ්න කරයි

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම්ගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට විරෝධය පළ කර ඇති JVPය විසින් චීන දූත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ...

සිංහරාජ පිළිබඳ යුනෙස්කෝවට පැමිණිලි කළ මංගල සමරවීර…

ශ්‍රී ලංකාවෙහි ඇති සිංහරාජ වන ප්‍රදේශයට තර්ජනයක් ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපන, විද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතික සංවිධානය වන යුනෙස්කෝවට හිටපු විදේශ...