මංගල සමරවීර

“මංගල දේශපාලනය වෙනුවෙන් ජාතිවාදය හෝ ආගම්වාදය යොදා ගත්තේ නෑ” – ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

මංගල සමරවීර තම දේශපාලන ගමන් මගේදී කිසිවිටෙකත් ජාතිවාදය හෝ ආගම්වාදය යොදා නොගත් නිදහස් මතධාරියෙකු වූ බව ශෝක පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින්...

මංගලගේ අභාවය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය නායකයන්, තාන්ත්‍රිකයන් රැසක් කනගාටුව පළ කරයි

හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ අභාවය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය නායකයන් තාන්ත්‍රිකයන් රැසක් සිය කනගාටුව පළ කර ඇත. ඉකුත් ආණ්ඩුවේ මුදල් හා...