බදුල්ල

බදුල්ලේ PHI ලා වැඩවර්ජනයක

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය විසින් අද (10) දිනයේ අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වී සිටී. දිස්ත්‍රික්කය...

රෝගීන් 15 දෙනකු සදහා එකවර ඔක්සිජන් ලබා දිය හැකි යන්ත්‍රයක් බදුල්ලේ කොල්ලො සෙට් එකක් හදයි

රෝගීන් 15 දෙනකු සදහා එකවර ඔක්සිජන් ලබා දිය හැකි යන්ත්‍රයක් බදුල්ලේ තරුණයන් පිරීසක් විසින් නිර්මාණය කර තිබේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්...

ඇකිරියට 5වැනි වරටත් භූ කම්පනයක්

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මඩොල්සිම ඇකිරිය ග්‍රාම නිළධාරි වසමේ එගොඩ ගම, අළුත්වත්ත, පල්ලේවෙල යන ගම්මානවලට (12) අලුයම...