නැගෙනහිර පළාත

නැගෙනහිර පළාතේ දැනට භාවිත වන පාලම් පාරු 15වම ගැටලු සහිතයි – තාක්ෂණික කමිටු වාර්තාව

නැගෙනහිර පළාතේ දැනට භාවිත වන සියලු පාලම් පාරුවල යම් යම් ගැටලු පවතින බව නැගෙනහිර පළාතේ පාලම් පාරු සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම සඳහා...

ඉදිරියේදී නැගෙනහිර පළාතේ ආධිපත්‍යය සිංහල ජනයාගේ අතේ? – චානක්‍යන්

නැගෙනහිර පළාතේ ද්‍රවිඩයන් සහ මුස්ලිම්වරුන් එකමුතුව ක්‍රියා නොකළහොත්, නැගෙනහිර පළාත තුළ ඉදිරියේදී සිංහල ජනයාගේ ආධිපත්‍යය වැඩි වේ යැයි ද්‍රවිඩ ජාතික...

කොවිඩ් දේහ 45ක් මේ වනවිට භූමදානය කර අවසන් – යුද හමුදාපති

මෙරට විවිධ ප්‍රදේශවල රඳවාගෙන තිබූ කොවිඩ් දේහ 45ක් මේ වනවිට භූමදානය කර අවසන් බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා...