නැගෙනහිර පළාත

ඉන්දියානු ආධාර යටතේ නැගෙනහිර පළාතට සූර්ය පැනල

ඉන්දීය රජයේ මූල්‍ය ආධාර යටතේ නැගෙනහිර පළාත තුළ සූර්ය පැනල සවිකිරීමට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර අනුමැතිය ලබාදී ඇත....

උතුරු , නැගෙනහිර සහ වයඹ පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරු දිවුරුම් දෙති

නව ආණ්ඩුකාරවරුන් තිදෙනෙකු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ. ඒ අනුව උතුරු පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පී.එස්.එම්. චාල්ස්...

නැගෙනහිර පළාතේ සියලුම ඝාතකාගාර සහ මස් අලෙවිසැල් සතියකට වසා තබන ලෙස නියෝගයක්

මඩකලපුව, අක්කරෙයිපත්තුව සහ කල්මුණේ මහ නගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි සියලුම මස් අලෙවිසැල් සහ මස් කඩ (කුකුළු මස් කඩ හැර)(දෙසැම්බර්...