දේශගුණික විපර්යාස

දේශගුණික විපර්යාස තම ජීවිතවලට තර්ජනයක් බව පවසමින් කාන්තාවන් 2000ක පිරිසක් ස්විට්සර්ලන්ත අධිකරණයට

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ස්විට්සර්ලන්ත රජයේ ප්‍රතිපත්තිය ඔවුන්ගේ ජීවිතයට සහ සෞඛ්‍යයට ඇති අයිතිය උල්ලංඝනය කරන බව පවසමින් කාන්තාවන් 2,000කට අධික පිරිසක්...

ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ සොයා බැලීම හා හරිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැංවීමට නව ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහ ලෝක හරිත වර්ධන ආයතනය දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ සොයා බැලීම හා හරිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැංවීමට නව ගිවිසුමකට අත්සන්...

ළමුන් ලක්ෂ 29ක් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයෙන් පෙළෙනවා; 2023 පෙබරවාරි වන විට තවත් උග‍්‍ර වනු ඇත – UNICEF

ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් හැට දෙලක්ෂයක් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයෙන් පෙළෙන බවත් ඉන් ලක්ෂ 29ක් ළමුන් බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල නිකුත් කළ නවතම...