දෙමළ ජාතික සන්ධානය

P to P පාගමන සම්බන්ධ නඩුව විභාග කිරීම අත්හිටුවන ලෙස අභියාචනාධිකරණ නියෝගයක්

නැගෙනහිර පළාතේ පොතුවිල් සිට උතුරු පළාතේ පොලිකණ්ඩි දක්වා පැවැති P to P පාගමන මගින් අධිකරණ නියෝග උල්ලංනය කළ බවට පොලිසිය...

දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රීගේ මුද්‍රාවෙන් එජාපය හැරගිය අයට ලියුම් යවලා

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉවත්ව ගොස් සිටින ආසන සංවිධායකවරු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අපේක්ෂකයන් ඇතුළු පාක්ෂිකයන්ට නැවත පක්ෂයට එක්වන ලෙස...

හමුදාව වෙනුවෙන් අක්කර 1500ක වනාන්තර ප්‍රදේශයක් අත්පත් කර ගැනීමේ උත්සාහයක – චානක්‍යන්

හමුදාව වෙනුවෙන් තන්තාමලයිහි අක්කර 1500ක වනාන්තර ප්‍රදේශයක් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගය, දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ආර්. චානක්‍යන්, කේ....