දෙමළ ජාතික සන්ධානය

දේශපාලන විසදුමක් ලබා ගැනීම සඳහා දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ඉන්දීය රජයට ලිපියක්

දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලුවලට දේශපාලන විසදුමක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉන්දීය රජයේ සහය ලබා ගැනීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුලු පක්ෂ කිහිපයක් තීරණය...

ආණ්ඩුවේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවට ෆෙඩරල් ගේන්න TNA ඇමරිකාවට යයි

ආණ්ඩුව ගෙනඒමට සැලසුම්කර ඇති නව ව්‍යවස්ථාව සඳහා දහ තුන්වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ඔබ්බට යන බලය බෙදීමක් වෙනුවෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධානය හා...

මන්ත්‍රි සුමන්තිරන් කුඹුරට බසී

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා කිලිනොච්චිය කණ්ඩාවලෙයි ප්‍රදේශයේ කුඹුරකට බැස සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන් කටයුතු වල නිරත වී ඇත....