දෙමළ ජාතික සන්ධානය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ආධිපත්‍ය ඇති කිසිම ආණ්ඩුවක් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් වන්නේ නෑ – එම්.ඒ. සුමන්තිරන්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ආධිපත්‍ය ඇති කිසිම ආණ්ඩුවක් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් බවට පත්වන්නේ නැතැයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන්...

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ හැසිරීම ලැජ්ජාසහගතයි – එම්.ඒ.සුමන්තිරන්

විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව පරාජය කිරීම සඳහා අගමැතිවරයා රජයට සහය දැක්වීමේ අගමැතිවරයාගේ හැසිරීම දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ.සුමන්තිරන් (17)...

ජනපති සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය අතර සාකච්ඡා ප්‍රධාන කරුණු 5ක් යටතේ – ආර්. සම්බන්ධන්

ප්‍රධාන කරුණු 5ක් යටතේ ජනපති සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය අතර 25 වැනි සිකුරාදා පැවැති සාකච්ඡා එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවක දේශපාලන විසඳුමක්...