දෙමළ ජාතික සන්ධානය

සිංහලයින් අතර අපිව ජාතිවාදීන් ලෙස පෙන්නනවා – චානක්‍යන් චෝදනා කරයි

මයිලත්තමඩු සහ මාදවනෛ යන පෙදෙස්වල ඇති තණ බිම් සම්බන්ධයෙන් නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය සමග අප කළ හමුවීම ගැන ආණ්ඩුකාරවරිය කර ඇති...

මෙවර පැවැත්වූයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් නොවේ – සම්බන්දන් දොස් නගයි

මෙවර පැවැත්වූ යේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයක් ලෙස තමා සලකන්නේ නැති බවත්,ජනතාවට මුදල් ආධාර හා මත්පැන් ලබා දී ආණ්ඩු පක්ෂය ආසන දිනා...

TNA නායකයින් ඝාතනය නොකිරීම ගැන අද පසුතැවෙනවා – කරුණාගෙන් තවත් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් (Video)

මඩකලපුව, කලවන්චිකුඩි ප්‍රදේශයේ පසුගියදා පැවැති ජන හමුවකදී කරුණා අම්මාන් හෙවත් විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා තවත් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් කළේ ය. මේ ප්‍රකාශයෙන්...