ඩලස් අලහප්පෙරුම

දියවන්නාවේ පාවෙන සුර්ය විදුලි බලාගාරයක්

දියවන්නාව කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පළමු පාවෙන සුර්ය විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම ප්‍රකාශ කර...

ලංකාවේ ඡන්ද ක්‍රමය ලෝකෙට විහිළුවක් වෙලා – ඩලස් අලහප්පෙරුම

මැතිවරණ ක්‍රම හරහා ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයට විහිළු සපයන රටක් බවට පත්ව තිබෙන බව විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඉරිදා ‘මව්බිම’ට...

ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙකු වන මමද පසුවන්නේ දැඩි කළකිරීමෙන් – ඩලස් අලහප්පෙරුම

සාමාන්‍ය ජනතාව පමණක් නොව ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙකු වන තමාද පසුවන්නේ දැඩි කළකිරීමෙන් බව විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම දෙවුන්දර ආසනයේ පොදුජන පෙරමුණු...