ඩලස් අලහප්පෙරුම

සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම කසල වලින් විදුලිය නිපදවීමේ බලාගාරයක්

පාරිසරික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විශාල ගැටලුවක්ව පවතින කසල, ආර්ථිකයට ශක්තියක් මෙන්ම සමස්ත රටට වැඩදායි අංගයක් බවට පත් කරමින් විදුලි උත්පාදනය...

ප්‍රතිවාදියාගේ මතය ඉවසීමට විනයක් තිබිය යුතුයි, විවේචන නොඉවසන බොහෝ පුද්ගලයන් පාසල් කාලයේදී ක්‍රීඩාවල නිරත නොවූ පුද්ගලයන් – ඩලස්

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව කිසිදු විනයක් නැති, සදාචාරයක් නැති, විවේචන නොඉවසන තැනක් බවට පත්ව ඇති බව විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසනවා....

අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මුහුණදී සිටින ඛේදවාචක හතර, අනුර මූනටම කියයි

ඩලස් අලහප්පෙරුම විදුලි බල අමාත්‍යවරයා ඛේදවාචක හතරකට මුහුණදී සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර දිසානායක අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. ඔහු මේ බව...