ජමියතුල් උලමා

මද්රසා පාසල් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යටතේ ගැනිම වඩා හොඳයි – ජමියතුල් උලමා සභාපති

සමස්ථ ලංකා ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ සංගමය සෑම තත්වයකදීම රටේ යහපත උදෙසා කටයුතු කර ඇති බවත්, යුධ සමයේදී පවා මුතූර් ඇතුළු සමහර...

අනවසර පටිගත කිරීම නිසා ජමියතුල් උලමා මවුලවිතුමාට නීතිමය පියවර, ඔහු සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

අනවසර පටිගත කිරීම නිසා ජමීයතුල් උලමා මවුලවිතුමාට නීතිමය පියවර, ජමියතුල් උලමා සභාව හදිසියේ රැස්වෙයි - මුර්ෂිඩ් මවුලවිතුමා ඉල්ලා අස්වෙයි පාස්කු...

පෞද්ගලික බැංකු ගිණුම් ඉවත් කරන්නැයි ජමියතුල් උලමා සභාව කීවේ නැත…

පෞද්ගලික බැංකුවකින් ගිණුම් ඉවත් කර ගන්නැයි ජමියතුල් උලමා සභාව ඉල්ලා සිටියා යැයි කියන පුවත අසත්‍ය බවත්, එම පුවත ප්‍රතික්ෂේප කරන...

You may have missed