ගෝඨාභය

සිංහල ඡන්ද වලින් පමණක් දිනන්න බෑ – ගෝඨාභය පරාජය භාර ගනියි

2024 වසරේදි පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වන්නේ නැතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පවසා ඇතැයි වාර්තා වේ. ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ සුලු පක්ෂ 10ක් සමඟ පැවැති...

“යුක්තියට සරදම් කරන ගෝඨාභයගේ කොමිෂන් සභා – මෙය භයානක තත්වයක්”- රාධිකා කුමාරස්වාමි

දේශපාලන පළිගැනීම් සම්බන්ධ ජනාධිපති කොමිසම සහ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව යුක්තිය පසිඳලීමේ ක්‍රියාව සරදමට ලක් කරන්නකි. නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ ජනතාව...