ගෝඨාභය

පාස්කු ප්‍රහාරයේ පරීක්ෂණ යට ගසා ඇත්තේ ගෝඨාභයයි – මුජිබර් රහුමාන් (VIDEO)

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකළ පරීක්ෂණ සියල්ල ඉදිරියට යාම වළක්වාලමින් කටයුතු කර ඇත්තේ හිටපු ජනාධිපති...

සිංහල ඡන්ද වලින් පමණක් දිනන්න බෑ – ගෝඨාභය පරාජය භාර ගනියි

2024 වසරේදි පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වන්නේ නැතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පවසා ඇතැයි වාර්තා වේ. ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ සුලු පක්ෂ 10ක් සමඟ පැවැති...