ගෝඨාභය

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කියූ කතාව වැරදි පූර්වාදර්ශයකි – තිස්ස අත්තනායක

විපක්ෂය විසින් පෙන්වා දෙන ලද අඩුපාඩු , රජය විසින් නිවැරදි කර ගත යුතුයි. ඒ හැර වෛර කතා ප්‍රකාශ කිරීම රාජ්‍ය...

(video) මේ ආණ්ඩුව හරියට වැදූ අම්මා විකුණගෙන කන ජාතියේ වැඩ කරන්නේ – ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්කිරීම සඳහාම දරදිය ඇදපු, පෙරගමන් ගියපු, පසුගමන් ගියපු, ආවඩා අයුබෝ කියපු අයගෙන්ම ආණ්ඩුවට එල්ලවන විරෝධය එන්න එන්නම...

(video) ‘සිංහළේ’ හදන්න ගයිඩ්ලයින් දුන්නේ ගෝඨාභය’ – මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමි

උන්වහන්සේ එබව පවසා සිටියේ A5 News Sri Lanka සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ HARD FOCUS වැඩසටහනට එක්වෙමිනි. පළමුවරට සිදුකරන අනාවරණයක් බව පවසමින්...