කමිටුවක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා කමිටුවක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා (17)වැනි දා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිරිකොත...

ෂාෆ්ටර්ගේ මරණයට හේතුව සෙවීමට අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීන් 05 දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක්

ජනශක්ති සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ දිනේෂ් ෂාෆ්ටර් මහතාගේ මරණය සිදුවූ ආකාරය නිශ්චිතව අනාවරණය කරගැනීම සඳහා 05 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ කමිටුවක්...

බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් කිතුල්ගල වයිට් වෝටර් රාෆ්ටින් ක්‍රීඩාව ආශ්‍රිත ගැටළු සොයා බැලීමට කමිටුවක්

බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් කිතුල්ගල ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන ලෝකප්‍රකට ක්‍රීඩාවක් වන වයිට් වොටර් රාෆ්ටින් ජල ක්‍රීඩාව...