කමිටුවක්

මහ බැංකුවේ වැටුප් සමාලෝචනයට ජනපතිගෙන් කමිටුවක්

රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ නිර්දේශ මත පදනම්ව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වැටුප් වැඩිවීම සමාලෝචනය කිරීම සඳහා මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ...

මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා යෝජනා සැකසීමට කමිටුවක්

මැතිවරණ ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා යෝජනා සැකසීමට හිටපු අගවිනිසුරු ප්‍රියසාද් ඩෙප් මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුතු සාමාජිකයින් 09 දෙනෙකුගෙන් යුතු කමිටුවක් පත් කරමින්...

රාජ්‍ය ඇමතිනි ඩයනාගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට කමිටුවක්

රාජ්‍ය ඇමතිනි ඩයනා ගමගේ මහත්මිය සහ රෝහණ බණ්ඩාර මෙන්ම සුජිත් සංජය පෙරේරා යන මහත්වරුන් අතර (20) පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී සිදු...