ආයෝජකයින්

අධි සුඛෝපභෝගී මහල් නිවාස මිල දී ගන්නා විදේශිකයින් සඳහා දීර්ඝ කාලීන වීසා

වර්තමානය වන විට ශ්‍රි ලංකාව තුල වඩාත්ම වේගයෙන් වර්ධනය වන කර්මාන්තයක් ලෙස අධි සුඛොපභොගි මහල් නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති (Condominium Development...

IMF බිලියන 2.9ක ණය මෙම වසර අවසානය වනවිට අනුමත කරනු ඇත – ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂාව

මෙම වසර අවසානය වන විට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9ක ණය අනුමත කරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාව...

ආයෝජකයන්ට මාර්ගත වීසා නිර්දේශ ක්‍රියාවලියක් – ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ආයෝජකයින් සඳහා මාර්ගගත වීසා නිර්දේශ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර තිබේ. මේ මගින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ආයෝජකයන් ගෙන්වා...