දේශීය පුවත්

බූස්ටර් එන්නත නොගෙන විනෝද සවාරි ගියහොත් කොවිඩ් සුනාමියක් – චන්න ජයසුමන

බූස්ටර් එන්නත ලබානොගෙන විනෝද සවාරි ගියහොත් මේ මාසයේ අන්තිම සතියේ කොවිඩ් සුනාමියකට ලැස්තිවීමට සිදුවනු ඇතැයි ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයුම් හා නියාමන...

ඩොලර් බිලියනයකට අධික ආදායමක් උපයා ගැනීමට රජය සතු ඉඩම් විදේශීය ආයෝජකයන්ට

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ රජය සතු ඉතාමත් වටිනා ඉඩම් කොටස් දෙකක් විදේශීය ආයෝජකයන් දෙදෙනෙකුට වහ බදුදීමට හා ඒ හරහා ඩොලර් බිලියනයකට අධික...

කෝවිඩ් බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබාගත් පසු සුළු රෝග ලක්‍ෂණ මතු විය හැකි; බිය නොවන්න – වෛද්‍ය මල්කාන්ති ගල්හේන

කෝවිඩ් මර්දන බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබාගත් පසු දින 03ක් පමණ ගතවන තෙක් කෝවිඩ් රෝග ලක්‍ෂණවලට සමාන සුළු රෝග ලක්‍ෂණ මතු විය...