දේශීය පුවත්

2022/2023 වර්ෂය සඳහා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති – ලේකම් නිතරගයෙන් පත්වෙති

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා සහ ලේකම්වරයා නිතරගයෙන් තේරී පත්වූහ. 2022 / 2023 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා...

2021 වසරේදී මත්පැන් බලපත්‍ර 150ක් නිකුත් කරලා

මත්පැන් බලපත්‍ර 150ක් පසුගිය වසරේදී (2021) ලබාදී ඇතැයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. මින් බලපත්‍ර වැඩිම ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත්තේ සංචාරක...

තවත් නව දේශපාලන පක්ෂ තුනක් – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

නව දේශපාලන පක්ෂ තුනක් සඳහා ලියපදිංචිය ලබාදුන් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි. තමිල් මක්කල් කූට්ටනී, නව ලංකා නිදහස් පක්ෂය...