දේශීය පුවත්

“බිස්මිල්ලා හිර්රහ්මාන් නිර්රහීම්” යන්නෙහි සහජීවනය ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා : මහින්ද දේශප්‍රිය

'බිස්මිල්ලා හිර්රහ්මාන් නිර්රහීම්' යන කුරාණ වදනෙහි සහජීවනය ඇතුළත් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති සහ සීමා මායිම් නිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ...

ඉන්දියාව ආයිත් ඇවිස්සෙයි.. විරෝධය දක්වයි.. උතුරේ දුපත් තුනත් චීන බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවලට….

බලශක්ති ව්‍යාපෘති තුනක් ආරම්භ කිරීම සඳහා චීන සමාගමකට යාපනය අර්ධද්වීපයේ පිහිටි දූපත් තුනක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව දැඩි විරෝධය පළ කර...

දෙමළ,මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ,සිවිල් සංවිධාන එක්වූ P2P රැළියට අවසන් දිනයේ ජන ගඟක්

දෙමළ කතා කරන ජනයාගේ ජීවන අයිතිය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් P2P හෙවත් පොතුවිල් සිට පොලිකණ්ඩි දක්වා මෙහෙය වූ නිදහස් නිහඬ රැළිය...