දේශීය පුවත්

පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි කතරගම අයවැය නොකඩවා තෙවැනි වරටත් පරදී

පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි කතරගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ වාර්ෂික අයවැය තෙවැනි වරටත් වැඩි ඡන්ද 10 කින් පරාජය වී ඇත.(24) දින පැවති...

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් 08 දෙනෙකුට උසස්වීම් – පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් 08 දෙනෙකුගේ පත්වීම් සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙයි. පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා...

අධිවේගී මාර්ගවල ගාස්තු අය කිරීමට LANKAQR

අධිවේගී මාර්ගවල ගාස්තු අය කිරීම ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ අනුව අධිවේගී මාර්ගවල අතින් ගාස්තු ගෙවීම එකතු...