සෞඛ්‍යය

කොරෝනා බෝවීම ගැන සෞඛ්‍ය අංශ තුළම පරස්පර වෙනස් අදහස්

නොකඩවා තුන්වන දිනයටත් 900කට අධික කොරෝනා ආසාදිතයන් නිළ වශයෙන් හඳුනාගත්තද රට තුළ කොරෝනා ව්‍යාපතිය පාලනයෙන් ගිලිහී නැතැයි සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය...

මැතිවරණය දිනා ගත් පසු ආණ්ඩුව කොරෝනා මර්දනය අත්හැරි ආකාරය මෙන්න!

පසුගිය මහා මැතිවරණය දක්වා මෙරටේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය විශාල වශයෙන් පාලනය කර තිබී මැතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව ආණ්ඩුව ජනතාව මත කොරෝනා පාලනයේ...

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට කොවිඩ් ආසාදිතයින් 4554ක් මගහැරිලා – රසායනාගාර සේවාවෙන් දැඩි චෝදනා !

මෙරට වෛද්‍ය රසායනාගාර සේවාවෙහි දත්ත සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරන නිල සංඛ්‍යාලේඛන අතර බරපතළ වෙනසක් ඇති...