ව්‍යාපාරික

විදෙස් සංචිත වැටුණු වැටිල්ල – ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.6 දක්වා පහතට

මේ වසරේ පෙබරවාරි මාසය අවසාන වනවිට මෙරට විදේශ සංචිතය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.6 දක්වා පහත වැටී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ...

චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 500ක් ණය සහ ඩොලර් මිලියන 600ක පමණ විනිමය ණය පහසුකමක්

චීනයෙන් ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් සහ යුවාන් බිලියන 02ක මුදල් හුවමාරු පහසුකමක් මෙරටට අනුමත කර තිබේ. ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින්...