ව්‍යාපාරික

ශ්‍රී ලංකාව ණය වැඩසටහනකට එළැඹෙනවා නම් ඒ සඳහා මූලික අවශ්‍යතාවන් සපුරාලිය යුතු – මූල්‍ය අරමුදලෙන් ටොක්කක්

කොවිඩ්-19 වසංගතය නිසා හටගත් ආර්ථික අපහසුතාවන් මගහරවා ගැනීම සඳහා හදිසි මූල්‍ය සහායක් ලබාදෙන ලෙසට ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි ජාත්‍යන්තර...

තවත් කෝටි 30,000ක ණය කන්දක් – කොන්දේසි පිළිබඳව කිසිවක් හෙළි නොකළ මුදල් හුවමාරු ණයක් චීනයෙන්

ආණ්ඩුව මුහුණ දී සිටින විදේශ විනිමය අර්බුදය පියවා ගැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 1,500ක ණය මුදලක් චීනයෙන් ලබාගැනීමට කටයුතු සුදානම් කෙරෙමින්...