ව්‍යාපාරික

සීනි වංචාව සම්බන්ධයෙන් අනාවරණයන් පලවෙද්දී, රජයේ ඇමතිවරු ද මතයන් දෙකක

සීනි ආනයනය කිරීමේදී හිටිහැටියේම බද්ද අඩුකිරීම හරහා සිදුවූ බිලියන 15.9ක වංචාව සම්බන්ධයෙන් සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා...

නෝර්වේ ආණ්ඩුව ලංකාවේ බැංකුවක් සල්ලිවලට ගනී: NDB බැංකුව සද්ද නැතිවම කොටස් විකුණලා

මෙරට බැංකුවක් වන ජාතික සංවර්ධන බැංකුව (N.D.B ) නෝර්වේ සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍ය අංශය වන නෝර්ෆන්ඩ් (Norfund) සමග ආයෝජන ගිවිසුමක් පසු...

කොළඹ වරාය බටහිර පර්යන්තය ඉන්දියානු අදානි සමාගමට දීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව පිටුපස ලංකාවේ ඥාති සම්න්ධතාවක් – දූෂණ විරෝධී හඬ

කොළඹ වරාය බටහිර පර්යන්තය ඉන්දියානු අදානි සමාගමට දීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව පිටුපස ලංකාවේ ඥාති සම්න්ධතාවක් ඇතැයි ‘දූෂණ විරෝධී හඬ’ කැඳවුම්කරු ජවිපෙ මධ්‍යම...