යොහානිට තවත් ගෞරවනීය ප්‍රදානයක්

යොහානිට තවත් ගෞරවනීය ප්‍රදානයක්

යොහානිට තවත් ගෞරවනීය ප්‍රදානයක්

ගායිකාවක් සහ නිරූපිකාවක් වන යොහානි ද සිල්වා හට ඩුබායි හි ගෞරවනීය ගෝල්ඩන් වීසා හිමි වී තිබේ.

ගෝල්ඩන් වීසා යනු කලා, සංස්කෘතිය සහ විනෝදාස්වාදය ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දුන් පුද්ගලයින්ට ඩුබායි හි බලධාරීන් විසින් පිරිනමනු ලබන ගෞරවනීය ප්‍රදානයකි.

යොහානි ද සිල්වා යනු ගායිකාවක් සහ නිරූපිකාවක් වන අතර ඇයගේ සිත් ඇදගන්නා සුළු රංගනයන් සහ සුවිශේෂී සංගීත ශෛලිය සඳහා ලොව පුරා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *