100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

සමකාලීන දේශපාලන තත්වය පිළිබඳව දෙමළ ජාතික හරිත සංවිධානයෙන් දේශනය

දෙමළ ජාතික හරිත සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සමකාලීන දේශපාලන දේශනය (26)වන දින පස්වරු 3ට නල්ලූර් යොවුන් ශාලාවේදී පැවැත්විනි.

දෙමළ ජාතික හරිත ව්‍යාපාරයේ නායක පී.ඉංගරනේෂන් සහ සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන ඊ.සෙල්වින් යන මහත්වරු “දෙමළ නිජබිම සංවර්ධනයේ දේශපාලනයේ කාර්යභාරය” යන මැයෙන් උත්සවය ඇමතූහ.

ඉන් අනතුරුව යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ මාධ්‍ය අධ්‍යයන අංශයේ ප්‍රධානී ආචාර්ය සී.රගුරාම් විසින් “දෙමළ ජාතික දේශපාලනයේ සිවිල් සංවිධානවල කාර්යභාරය” මැයෙන් සහ දේශපාලන විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධානී කේ ආර් ගනේසලිංගම් විසින් “දෙමළ ජාතික දේශපාලනයේ ගෝලීය දේශපාලනයේ භූමිකාව” යන මැයෙන් දේශන පවත්වන ලදී. “.

උත්සවයේ ආරම්භයේ දී දෙසැම්බර් 26 වන දින උතුරු පළාත් ස්වභාවික විපත් වැළැක්වීමේ දිනය නිමිත්තෙන් ඉටිපන්දම් දැල්වීමක් පැවැත්විණි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *