මිහිදන් කළ මළ සිරුරු පිටතට මතුවෙයි

මිහිදන් කළ මළ සිරුරු පිටතට මතුවෙයි.

මිහිදන් කළ මළ සිරුරු පිටතට මතුවෙයි.

මාලිහෛක්කාඩු සුසාන භූමිය මුහුදු ඛාදනයට ලක්වීම නිසා එහි මිහිදන් කරනු ලබන මෘත දේහයන් පිටතට මතුවීමේ තත්වයක් උද්ගත වී ඇත. වැලි ගෝනි යොදා වෙරළ සේදී යෑම වැළැක්වීමට ගම්වැසියන් උත්සාහ කළ ද එය ව්‍යර්ථ වෙමින් දිගටම මුහුදු ඛාදනයට ලක් වෙමින් තාප්ප සහ බැමි කැඩී යමින් පවති.

මෙලෙස තීව්‍ර ලෙස මුහුදු ඛාදනයට ලක්වන්නේ මාලිහෛක්කාඩු මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ සුසාන භූමියයි. ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව මෙම සුසාන භූමියට මායිම්ව ඇති බැම්ම සහ තාප්පය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැනට සතියක කාලයක් පුරාවට එක්ව වැලි ගෝනි ඇතිරීමේ කාර්ය සිදුකරමින් සිටිති.

මෙම කර්තව්‍යය වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්, කාරෛතීවු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන්, ස්වේච්ඡා සංගමයන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව සිදු කරති. වැඩිදුර කටයුතු සඳහා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සමග දේශපාලන නියෝජිතයින් ඉදිරිපත් වී ක්‍රියාකරන ලෙස ඉල්ලා සිටියද ඔවුන්ගේ කටයුතු ඉබි ගමනක වේගයෙන් සිදුවීම ප්‍රදේශවාසීන්ගේ අප්‍රසාදයට ලක්වී ඇත.

මිහිදන් කළ මළ සිරුරු පිටතට මතුවෙයි.

මෙම තත්වයෙන් මිදීමට සුදුසු කටයුතු හැකි ඉක්මනට සිදුකර මෙම ගැටළුවට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා දෙන මෙන් මාලිහෛක්කාඩු ප්‍රදේශවාසීන් අදාල බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

එම්.ඒ.එම්.මාහිර් – ඔලුවිල්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *