100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ශ්‍රී ලංකාව වටා දැඩි ආරක්ෂක කලාපයක් – ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව වටා දැඩි ආරක්ෂක කලාපයක් - ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව වටා දැඩි ආරක්ෂක කලාපයක් - ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි

අපරාධකරුවන් රටින් පලා යෑම වැළැක්වීම, නීති විරෝධී ලෙස රට තුළට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සහ තහනම් භාණ්ඩ රට තුළට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වටා දැඩි ආරක්ෂක කලාපයක් බලාත්මක කිරීමට යෝජිත බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය දැනුම් දී ඇත. මේ සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව, විශේෂ මෙහෙයුම් බලකායන්, පොලීසිය සහ උතුරේ ධීවර ප්‍රජාවගේ සහාය ලැබී ඇත. නීති විරෝධී සංක්‍රමණිකයින් රට තුළටඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා ද උතුරේ ධීවර ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂක කණ්ඩායමේ සහාය ලබාගෙන ඇත.

රටේ ආරක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය සියලුම පියවර ගෙන ඇති බවත් ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා හැකි සෑම පියවරක්ම ගන්නා බවත් හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා පවසා සිටියේය.

එමෙන්ම රටේ පොලිසිය විසින් සිවිල් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අතර මුහුදු මාර්ගයෙන් රටින් පලා යෑමට තැත් කරන පුද්ගලයින්ද පොලිසිය විසින් දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කරනු ලබන බව නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පවසා සිටියේය.

-තමිළ්වින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *