චීනය නව මහාද්වීපයක් නිර්මාණය කරයි – ඩී.යූ. ගුණසේකර

චීනය නව මහාද්වීපයක්

චීනය නව මහාද්වීපයක්

චීනයේ කලාප හා මාවත ව්‍යාපෘතිය යටතේ යුරේසියාව නමින් නව මහාද්වීපයක් නිර්මාණය කරයි – ඩී.යූ. ගුණසේකර

චීනයේ කලාප හා මාවත ව්‍යාපෘතිය හරහා (BRI) සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට ප්‍රතිලාභ සැලසීමට සහ ගෝලීය කටයුතු සඳහා බහු පාර්ශවීය ප්‍රවේශයක් වර්ධනය කිරීමට සූදානම් වේ. මෙම ව්‍යාපෘතියට සහභාගී වූ පළමු රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව ද එකකි.

කලාප හා මාවත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ව්‍යාපෘති හා යටිතල පහසුකම් සඳහා චීනය විශාල වශයෙන් ආයෝජනය කිරීම හේතුවෙන්, චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සබඳතා නව මට්ටමකට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් සහ ප්‍රවීණ කොමියුනිස්ට් නායක ඩී.යූ. ගුණසේකර මහතා පැවසීය.

චීනයේ සේද මාවතේ ආර්ථික කලාපය සහ 21 වන සියවසේ සමුද්‍ර සේද මාවත නියෝජනය කරමින් පුරාණ වෙළඳ මාර්ග හරහා යුරෝපය සහ අප්‍රිකාව සම්බන්ධ කරන වෙළඳ, ආයෝජන හා යටිතල පහසුකම් ජාලයක් ගොඩනැගීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ බව ගුණසේකර මහතා පැවසීය.

චීනයේ සංවර්ධනය අප්‍රිකාව, ලතින් ඇමරිකාව සහ යුරේසියාව යන රටවල නව ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන බිහිවීමත් සමඟ බහුවිධ ලෝකයක් නිර්මාණය කිරීමට පහසුකම් සලසා ඇති බවත් කලාප හා මාවත් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස යුරේසියාව නම් නව මහාද්වීපයක් මතුවෙමින් තිබෙන බවත් අද වන විට ආසියානු ආර්ථිකය ගෝලීය ආර්ථිකයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින බවත් ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *