100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ඇඟලුම් ආනයනය තහනම් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද විශේෂ ගැසට් පත්‍රය…

ඇඟලුම් ආනයනය තහනම් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද විශේෂ ගැසට් පත්‍රය

ඇඟලුම් ආනයනය තහනම් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද විශේෂ ගැසට් පත්‍රය

විදේශයේ සිට ඇඟලුම් ආනයනය කිරීම මුළුමනින්ම තහනම් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇති බවට, බතික් සහ පේෂ කර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

කොළඹදී පැවැති ප්‍රදර්ශනයකට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් වෙත අදහස් දැක්වීමේදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළ බව සිංහල මාධ්‍ය වාර්තාවක දැක්වේ.

ඒ සමඟම ආනයනය කිරීම් දැනට විශාල වශයෙන් අඩු වී ඇත. එමෙන්ම අපනයනය ද අධික වශයෙන් අඩු වී ඇත.

දිවයිනේ අපගේ දේශීයත්වයට මුල් තැන සපයන දේශීය කර්මාන්ත ශක්තිමත් කරමින් ඒවා ආරක්ෂා කර අපට අවශ්‍ය වන දෑ අපම නිෂ්පාදනය කරන පරිසරයක් ඇති කළ යුතුයි. දේශීය රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයන් බලගැන්වීමේ වැඩපිළිවෙලකට අනිවාර්යයෙන්ම යා යුතුයි.

දේශීය වශයෙන් නව ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා වැඩි වශයෙන් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය වන පරිසරයක් අප ඇති කර ඇති බව ද දයාසිරි ජයසේකර මහතා තව දුරටත් පැවසීය.
-tamilwin-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *