100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

(CCTV) වඳ පෙති: මුස්ලිම් කඩේ කෑම පිඟානට කැරපොත්තෙක්

(CCTV) වඳ පෙති: මුස්ලිම් කඩේ කෑම පිඟානට කැරපොත්තෙක්

(CCTV) වඳ පෙති: මුස්ලිම් කඩේ කෑම පිඟානට කැරපොත්තෙක්

පසුගිය දවස්වල වඩාත් කතාබහට ලක්වූ ආන්දෝලනාත්මක මෙන්ම උණුසුම් තත්ත්වයන්ද වාර්තා වීමට තුඩුදුන් කාරණාවක් බවට පත්ව සිටියේ වඳ පෙති, වඳ කොත්තු, වඳ ඇදුම් යනාදී කාරණයන්.
මෙය එවැනි සිදුවීමකට ආසන්න සිදුවීමක සීසීටීවී වීඩියෝ දර්ශනය කී. වාර්තා වන්නේ මීරීගම මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුට අයත් හෝටලයක ය. මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍යයේ මෙම වීඩියෝව වෛරල් වී ඇත .

සිදුවීමේ ඇත්ත දැනගන්න පහත විඩියෝව නරඹන්න.

-lankainsidestory-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *