100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තු වංචා,දූෂණ සාක්ෂි ඇත්නම් ෆේස්බුක් එකට දාන්න – ගමනාගමන කොමසාරිස්

ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තු

ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තු

රාජ්‍ය සමාගම් අතර වංචනික සමාගමක් ලෙස තම දෙපාර්තමේන්තුව පිළිගන්නා බව මෝටර් රථ ගමනාගමන කොමසාරිස් ජෙනරල් නීතිඥ සුමිත් අලගකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

මේ පිළිබඳව ඔහු තව දුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ,
“මෙතෙක් කිසිඳු දූෂණයකට සම්බන්ධ නොවූ මා, මාගේ නායකත්වය යටතේ මෙවැනි දූෂණ සිදුවීම ඉවසිය නොහැකි අතර එවැනි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සාක්ෂි ඇත්නම් මුහුණු පොතෙහි උඩුගත කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමි” යනුවෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *