සහරාන්ගේ බිරිඳ

CIDය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරාන් වික්‍රමරත්නගෙන් පැය හතරක් 4ක් ප්‍රශ්න කරයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා ගෙන් අද පැය හතරක පමණ දීර්ඝ ප්‍රකාශයක් අපරාධ පරීක්ෂණ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් සටහන් කරගෙන...

සහරාන්ගේ බිරිඳ විමර්ශනය කරන්නේ නැද්ද?

පාස්කු ප්‍රහාරයට නායකත්වය දුන් බව කියන සහරාන් හසීම්ගේ බිරිඳ අබ්දුල් කාදීර් ෆාතිමා හාදියා (22) ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියාය.අපරාධ විමර්ශන...