සහරාන්ගේ බිරිඳ විමර්ශනය කරන්නේ නැද්ද?

සහරාන්ගේ බිරිඳ විමර්ශනය කරන්නේ නැද්ද?

සහරාන්ගේ බිරිඳ විමර්ශනය කරන්නේ නැද්ද?

පාස්කු ප්‍රහාරයට නායකත්වය දුන් බව කියන සහරාන් හසීම්ගේ බිරිඳ අබ්දුල් කාදීර් ෆාතිමා හාදියා (22) ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටියාය.අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටින ඇය සාක්ෂි ලබා දීමට පළමු වරට පැමිණ සිටියාය.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රහාරය පිළිබඳ අධිකරණ නඩු විභාග දිගටම පවතින බැවින් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ සාක්ෂිකරුවන්ගේ නඩු විභාග පැවැත්විය හැකිද යන්න පිළිබඳව ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් සරත් ජයමාන්න මහතා දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් කර තිබේ.

ඒ අනුව සහරාන්ගේ බිරිඳ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුද නැද්ද යන්න පිළිබඳ තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව කොමිසමේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

-අද දෙරණ

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *