සම්මානය

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය විශිෂ්ට සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය සදහා වූ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය විශිෂ්ට සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය සදහා වූ සම්මානය දිනා ගන්න සමත් වී ඇත 2021 ආසියානු නායකත්ව සම්මාන උළෙලේදී...

බ්‍රිතාන්‍ය ඉහළ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන ශ්‍රී ලාංකිකයින්

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉහළම හා ගෞරවනීය සම්මානය වන බ්‍රිතාන්‍ය රැජිනගේ අලුත් අවුරුදු ගෞරවනීය සම්මානය(Queen's New Year Honours) ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. බ්‍රිතාන්‍යයේ ජනතාවගේ...

ලෝකයේ හොඳම පස් දෙනා අතරට ආචාර්ය රංග කලංසූරිය මහතා

ලොව පුරා මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් හඬ නගන සහ එය ආරක්ෂා කරන මාධ්‍යවේදීන්, පුද්ගලයින් හා සංවිධාන වෙනුවෙන් ගරුබුහුමන් පෑම සඳහා වන...