සම්මානය

ගෝලීය වරාය සංසදයේ සමුළුවේ දී ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට සම්මානයක්

‘‘වසරේ වරාය අධිකාරිය - 2021’’ ලෙස සම්මාන ලැබීමට ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමත් වෙයි. ඒ 2022 සැප්තැම්බර් මස 28වන දින...

කසාන් අන්තර්ජාතික මුස්ලිම් චිත්‍රපට උළෙලේදී ‘ද නිවුස් පේපර්’ චිත්‍රපටයට සම්මානයක්

‘ද නිවුස් පේපර්’ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිත රඟ පෑ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීන් දෙදෙනෙකු වන සරත් කොතලාවල මහතාට සහ කුමාර තිරිමාදුර මහතාට...

2022 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩාර මහතා රචනා කළ “ප්‍රේමානිසංශ” කෘතියට

වසරේ හොඳම නව කතාවට හිමි ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය මෙවර චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩාර මහතා රචනා කළ ‘ප්‍රේමානිසංශ’ කෘතියට හිමිවිය. ‘2022 ස්වර්ණ පුස්තක...