සමගි ජන බලවේගය

මහා බැංකු අධිපති සහ සජබ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති කණ්ඩායම අතර හමුවක්

සමගි ජන බලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ...

සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන කාර්‍යාලයට කුණු බිත්තර ප්‍රහාරය නොදියුණු ගෝත්‍රික ස්වභාවයේ ප්‍රහාරයක් – ඩලස් අලහප්පෙරුම

සමගි ජන බලවේගය ප්‍රධාන කාර්‍යාලයට (07) එල්ල කරන ලද කුණු බිත්තර ප්‍රහාරය නොදියුණු ගෝත්‍රික ස්වභාවයේ ප්‍රහාරයක් බවත් එය කිසිසේත්ම තමන්...

ආණ්ඩුවක් තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි! බලය තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි ! අනිවාර්යෙන් අපි රටට සේවයක් කරන්න ඕන – සජිත් ප්‍රේමදාස

ආණ්ඩුවක් තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි බලය ඇතත් නැතත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් නිපුනතාවයක් දක්ෂතාවයක් කුසලතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි රටට...