සමගි ජන බලවේගය

වරප්‍රසාද ලබා ගැනීම සදහා පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කළොත් ජනතාව රතු එළියක් දල්වනු ඇත – ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර්

පෞද්ගලික වරදාන වරප්‍රසාද ලබා ගැනීම සදහා පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කළොත් ජනතා විශ්වාසය තවදුරටත් බිඳ වැටෙනු ඇතැයිද එසේ වුවහොත් ජනතාව රතු එළියක්...

රනිල් යටතේ සමගි ජන බලවේගය කිසිවිටෙකත් අගමැති ධුර බාර ගන්නේ නෑ – තිස්ස අත්තනායක

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යටතේ සමගි ජන බලවේගය කිසිවිටෙකත් අගමැති ධුර බාර ගැනීමට කටයුතු නොකරන බව එහි ජාතික සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී...